Klassisk Svensk Massage

Ordet massage kommer troligtvis från latinets massa, vilket betyder beröring. Det franska ordet massage kan härledas från arabiskans mass, att vidröra, och masah, stryka med handen eller från grekiskans masso, att knåda.

Definition: Massage är en manuell alternativmedicinsk behandlingsform för mekanisk bearbetning av kroppens mjukdelar som syftar till att förbättra både kroppsliga och fysiska fuktioner.

Historia i korthet
Första gången, som man hittat, där massage benämns, var i kinesisk skrift för 5000 år sedan.

Hippokrates ca 460 f.Kr-377 f.Kr "Läkekonstens fader"
Ansåg att läkarna skulle lita till naturens läkande krafter genom medicinska bad, massage och fysisk träning som botemedel. Han skrev om massagens gynnsamma effekt på gladiatorernas psyke och fysik inför de olympiska spelen.

Ambrosie Paré 1510-1590
Massagen glömdes bort ända till renässansen då den pånyttöddes av Ambrosie. Han hävdade massagens värde inom läkekonsten.

Per-Henrik Ling 1776-1839 "Den svenska massagens fader"
Gymnast och fäktare som startade Ling-institutet, som anses vara grunden till dagens sjukgymnastik. Han blandade massage och töjningar med aktiva rörelser för att motverka stelhet och skador. "Lings metod" spred sik snart till flera länder och grundlade därmed den svenska massagens internationella ryktbarhet. "Swedish Massage" står högt i kurs i andra länder.

En massör arbetar med massage och muskeltöjningar i friskvårdande syfte men kan även behandla lindrigare besvär som uppstått på grund av muskelspänningar. Med friskvårdande syfte menas att förebygga och motverka spänningar som skulle kunna förorsaka skador och problem vid senare tillfälle.

En massageterapeut har mer kunskap än massören i sjukdomslära, skadelära, fysiologi, muskelfunktiondiagnostik och behärskar förutom massage och muskeltöjningar ytterligare en eller flera massageterapeutiska metoder. Massageterapeuten kan jobba direkt med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten, t.ex. ryggskott.

Massörer och massageterapeuter jobbar enbart med kroppens mjukvävnader. Det betyder att man trycker och töjer på hud, bindväv, muskler, senor, ligament, lymfkärl och blodkärl.

Effekten av massage är att lösa upp spänningar i musklerna, men det ger även effekt som t.ex. ökad blodcirkulation, sänkt blodtryck samt ökad frisättning av hormoner Oxytocin, det sk. "lugn- och ro hormonet". Massage vidgar blodkärlen i huden, vilket innebär att mer vätska fördelas till huden och underliggande vävnader. Samtidigt minskar sympatiska nervsystemets påverkan på njurar samt övriga blodkärl i kroppen. Pulsen och blodtrycket minskar och utsöndringen av vatten och avfallsprodukter i njurarna ökar. Omfördelningen av vätska i kroppen samt den ökande utsöndringen genom njurarna innebär att man blir törstig och bör dricka vatten efter behandling för att återställa vätskebalansen.

Källa: Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Massagens goda effekter

 • Gör spända muskler mjuka och elastiska

 • Ökar blodcirkulationen i musklerna

 • Ökar lymfcirkulationen

 • Stärker immunförsvaret

 • Har en avslappnande effekt på kroppen

 • Ger en djupare och lugnare andning

 • Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt

 • Ger ökad kroppskännedom

 • Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad och andra mjukdelar

 • Har god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler i
  idrottssammanhang

 • Motverkar spänningar vid smärttillstånd

 • Motverkar stress

 • Har en lugnande effekt på nervsystemet

 • Ökar vår koncentrationsförmåga

 • Ökar kroppens allmänna välbefinnande

Hur ofta?

Regelbunden massage är effektiv mot ryggvärk, nack- och axelbesvär och kan ofta vara nyckeln till att behandla huvudvärk, musarmsbesvär och ischias. Även om man inte har tidigare besvär så är massage både förebyggande, behandlande och bidrar till allmänt välmående. Bästa resultat märks vid upprepad och regelbunden behandling.