Honungsmassage

Honungsmassage kommer ursprungligen från Tibet. Metoden är flera tusen år gammal och tar tillvara på honungens läkande egenskaper för att rena kroppen. Honungen fungerar som ett dragämne(klister) där ”förorenad” energi sugs ut från kroppen, samtidigt överför honungen sina läkande egenskaper via absorbering. Efter behandlingen känner du dig mer närvarande, lugn och avslappnad.
Vi använder honung från Almgrens Bigård, Harbo.

Honungsmassagen är inte lämplig för dig som

- har allergi

- öppet sår

- hår på behandlingsområdet

- acne på behandlingsområdet