Andlig healing

Andlig healing är en healingmetod där jag arbetar i din aura och det innebär att jag inte har någon som helst kroppsberöring under healingen. Arbetet sker i din aura som är indelad i tre viktiga fält runt din kropp. De tre fälten är din fysiska del, din känslomässiga del och din andliga del. Auran är den del av dig som är förenad med Andevärlden. Auran innehåller allt om dig, därför behövs ingen kroppsberöring för att förmedla healing från Andevärlden.

Mitt arbete är att vara en neutral kanal för Andevärldens healingguide och förmedla det som ska förmedlas. Jag har ingen aning om vad som ska förmedlas och ej heller av vilken anledning utan är bara ett instrument för att ge healingguiden möjlighet att arbeta med dig.

När du bokat din tid så har även Andevärlden förberett sitt arbete och vet redan vad som behöver göras. Det är inte min uppgift att veta något om detta. Du kan känna healing energin strömma genom kroppen som vågor, som en känsla av rinnande vatten, eller som stickningar i huden. Du kan reagera på alla olika sätt, få ont, reagera känslomässigt, osv. Det kan dyka upp tusentals olika förnimmelser, bilder, allt som sinnet och kroppen kan uppfatta. Du kan få insikter och AHA upplevelser. Allt detta eller ingenting kan du uppleva under en healingsession, och allt är lika normalt. Det du upplever kan hålla i sig några dagar men ska sedan klinga av.

Jag kommer inte att ge någon information om vad som förmedlats då min uppgift bara är att vara kanal till det som Andevärlden har för avsikt att förmedla.

Min utbildning till Healer har jag gått hos Triivas medium, Christian Toivainen, Sala. Han är skolad av Terry Evans.